Misi Bantuan Banjir Persatuan Perkhidmatan Tadbir Dan Diplomatik (MBB PPTD) di Chendor, Pahang - 14 Disember 2013