PPTD

PPTD ditubuhkan pada

1950

Tempoh kewujudan PPTD

73

Jumlah Presiden PPTD

22

Jumlah ahli PPTD

9000+

Pendaftaran Keahlian
Kepada mereka yang sudah mempunyai keahlian, emailkan Nama dan No. Kad Pengenalan ke rumahkelab@pptd.my untuk pengesahan keahlian dan kemaskini email untuk mendapat akses kepada portal ahli PPTD.

Kepada mereka yang hendak mendaftar baharu, klik butang Daftar yang disediakan
Keahlian Seumur Hidup
RM
115
logo-1-2

Persatuan Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik

  • 515, Persiaran Sultan Salahuddin 50480 Kuala Lumpur
  • rumahkelab@pptd.my
  • 03-2202 7749

Buletin

Tentang PPTD

MINI SURVEY ON PPTD’S NEW TAB: MEMBERS’ BENEFITS
TINJAUAN MINI MENGENAI TAB BAHARU PPTD: KELEBIHAN AHLI
Please answer the following questions to help us understand more. Thank you!
Sila jawab soalan-soalan berikut untuk membantu kami memahami dengan lebih lanjut. Terima kasih!

Are you a PPTD Member?
Adakah anda merupakan ahli PPTD?

Clear selection

Did you experience any delays while browsing this website, especially the Members’ Benefits tab?
Adakah anda mengalami sebarang kelewatan semasa melayari laman sesawang ini, terutamanya tab Kelebihan Ahli?

Clear selection

How satisfied were you with the website’s content, especially on Members’ Benefits?
Sejauh manakah anda berpuas hati dengan kandungan laman sesawang ini, terutamanya mengenai Kelebihan Ahli?

Clear selection

Has this new tab on Members’ Benefits increased your awareness and perception of PPTD?
Adakah tab baharu mengenai Kelebihan Ahli ini berjaya meningkatkan kesedaran dan persepsi anda tentang PPTD?

Clear selection

Would you recommend this website to others, especially with the introduction of the new tab on Members’ Benefits?
Adakah anda akan mengesyorkan laman sesawang ini kepada orang lain, terutamanya dengan pengenalan tab baharu mengenai Kelebihan Ahli?

Clear selection